Relacje Inwestorskie

Prowadzimy komunikację z otoczeniem w ramach relacji inwestorskich i kampanii informacyjnej, która wspiera transakcję na rynku kapitałowym. Działania wskazane dla spółki wchodzącej na rynek kapitałowy, jak i dla firmy już notowanej na giełdzie.

Informowanie inwestorów i otoczenia giełdowego o działalności Spółki zwiększa wiedzę na jej temat wśród inwestorów.  Wiedza ta daje konkretne efekty biznesowe. Większe zainteresowanie inwestorów spółką obniża koszt pozyskania kapitału i umożliwia osiągnięcie wyższej wyceny notowanej firmy.

Komunikacja z inwestorami pomaga w budowie szerszej struktury akcjonariatu i trwale podnosi wartość Spółki. Dobrze prowadzone Relacje Inwestorskie rodzą korzyści także w postaci większego zaufania do Zarządu i głównych akcjonariuszy Spółki. Podnoszą płynność, co w dalszej perspektywie przekłada się na wzrost zainteresowania wśród dużych inwestorów instytucjonalnych. W efekcie wpływa to na wyższą wycenę Spółki.

Relacje inwestorskie tworzymy na podstawie konkretnego zestawu działań, skierowanego do wybranych grup odbiorców: zarządzających funduszami, analityków finansowych, akcjonariuszy, inwestorów.

• PR korporacyjny - w tym publikacjie w mediach biznesowych i finansowych
• Komunikacja z inwestorami indywidualnymi
• Komunikacja podczas IPO/SPO
• Organizacja spotkań z zarządem i przedstawicielami działu IR
• Organizacja konferencji dla inwestorów i dziennikarzy
• Wsparcie road show
• Budowa sekcji serwisu www poświęconej relacjom inwestorskim zgodnie z zasadami dobrych praktyk
• Przygotowywanie materiałów korporacyjnych
• Doradztwo w zakresie treści, formy i sposobu komunikacji z poszczególnymi grupami odbiorców

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz a my porozmawiamy z Tobą o Twoich wyzwaniach.